Αίθουσα Συνεδριάσεων ΕΣΕΕ

Μελέτη χώρου για την ΑΓΚΩΝ ΑΕ (2014)