Χώρος γραφείων

Πρόταση διαμόρφωσης χώρου υποδοχής, συνεδριάσεων και γραφείου CEO φαρμακευτικής εταιρείας (2015)