Περίπτερα πολυκαταστημάτων

Συνεργασία με το γραφείο της αρχιτέκτονος μηχανικού Άρτεμις Καρατζά (2008-2009)