Αποκατάσταση διώροφης κατοικίας και προσθήκη κατ' επέκταση

Συνεργασία με γραφείο πολιτικού Μηχανικού Μπαλλή Νίκου (2005)