Εσωτερική διαμόρφωση διαμερίσματος στον Αγ. Δημήτριο