Συγκρότημα κατοικιών με κατάστημα - Χώρα Τήνου

Συνεργασία με γραφείο πολιτικού μηχανικού Αργύρη Δεσύπρη (2008)