Τέσσερις κατοικίες, οικισμός Αρνάδος Τήνου

Συνεργασία με γραφείο πολιτικού μηχανικού Μπαλλή Νίκου (2004)

προβολη video