Διαμόρφωση Πεζοδρόμου Ασκληπιού στα Τρίκαλα

(2005) - Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων του Δήμου Τρικάλων