Μουσείο και Παρατηρητήριο στον Αστρονομικό σταθμό Πεντέλης

(2004)