Συγκρότημα 30 Κατοικιών στον Οικισμό Δύο Χωριά Τήνου

(2006)